Vzor žádosti o UnBan/UnMute/UnSilence

Myslíš, že si dostal Ban/Mute neprávem nebo nedorozuměním? Tady máš šanci se obhájit!
(Žádost o zrušení zákazu bude přijata, pokud bude odeslána nejpozději do 7 dnů po udělení zákazu.)

(:czech_republic:) Tvar žádosti

  • Na jakém serveru jsi dostal Ban/Mute/Silence.
  • Jaký admin ti tento zákaz udělil.
  • Odkaz na tvůj Steam profil.
  • Popiš, jak a kdy se to stalo.

Poté stačí vyčkat na vyjádření ostatních adminů.


Do you think you have been banned / muted by a mistake ? Here is your chance to defend yourself!
(The request to cancel the ban will be accepted if it is sent no later than 7 days after the ban was granted.)

(:us:) Request form

  • On what server have you been Banned/Muted/Silenced.
  • What admin gave you ban/mute/silence.
  • Steam profile link
  • Describe how and when did it happend

Then wait for other admins to comment.

1 Like