Vzor žádosti o IP UnBan

Jsi zde nový a chceš u nás hrát, ale někdo, kdo cheatoval, sdílel tvou IP? Zde je tvá šance. Admini tvoji žádost přezkoumají a pokud je IP ban starší, než 6 měsíců, tvůj steam účet dostane výjimku. Nikoliv, že se IP odblokuje!

(:czech_republic:) Tvar žádosti

  • Na jaký server ses pokusil připojit
  • V jaký čas ses pokusil připojit
  • Odkaz na tvůj Steam profil
  • Screen ze hry informující o IP banu

Poté stačí vyčkat na vyjádření ostatních adminů.


You are new here, but someone who have cheated here shared the same IP address as yours. You got a chance. Our Admins will review your request and If the ban is older than 6 months, your steam account will get a exception, but the IP will be still banned!

(:us:) Request form

  • On which server have you tried to connect
  • What time have you tried to connect to the server
  • Steam profile link
  • Screenshot of IP ban message.

Then wait for other admins to comment.