Podmínky k žádosti o Admin práva

Chceš si zkusit požádat o admin práva na naše servery? Tak si přečti podmínky a zkus své štěstí. Hlavně si dej záležet a žádost neodflákni. :slight_smile:

(:czech_republic:) Podmínky

 1. Věk minimálně 15 let (JailBreak 17 let a víc). Čím vyšší, tím lepší.
 2. Co nejméně banů (pokud nějaký máš, vysvětli proč jsi ho dostal). VAC ban snižuje šanci stát se adminem.
 3. Mít na serveru nahráno minimálně 80 hodin (JailBreak 150 hodin a víc). Čím více, tím lépe.
 4. Nebýt nikde jinde adminem.
 5. Být obeznámen s pravidly a příkazy daného serveru.
 6. Mít funkční mikrofon a chuť komunikovat.
 7. Vybrat server na který žádáš o admin práva.
 8. Napsat pár vět o tom, proč bychom měli vybrat právě tebe.
 9. Musíte vlastnit prime účet.
 10. Odkaz na Steam profil (V době žádosti o admin práva bude mít každý žadatel veřejný Steam profil)
 11. Znalost cizího jazyka (Nepovinné)
 12. Zkušenosti s adminováním (Nepovinné)

Poté stačí vyčkat na vyjádření ostatních adminů.

Doporučujeme vám věnovat žádosti větší pozornost, protože daná žádost bude vypovídat o tom, jak o danou pozici máte zájem.

(V případě zamítnutí žádosti, si znovu můžete požádat po 3 měsících.)


Would you like to try asking for admin rights to our servers? Read the terms and try your luck. Just make the most of it and don’t waste the request. :slight_smile:

(:us:) Terms for admin apply

 1. Minimum age for apply is 15 years (Jailbreak 17 years and up). The higher, the better.
 2. As few bans as possible (If you ever got banned, explain why.) VAC/Game ban reduce the chance of becoming an admin.
 3. You need to play for at least 80 hours (Jailbreak 150 hours and up) on the server you are applying for. The more, the better.
 4. You can’t be admin anywhere else.
 5. Knowledge of rules and commands of the server.
 6. Working microphone and be communicative.
 7. Choose the server to which you are requesting admin rights.
 8. A few sentences which describes the reason why we should accept you.
 9. You must own a prime account.
 10. Your Steam profile link. (Everyone will have a public steam profile during the application.)**
 11. Knowledge of foreign languages (Optional)
 12. Admin experience (Optional)

Then wait for other admins to comment.

We recommend that you pay more attention to the application, as the application will tell you how interested you are in the position.